1960-61 Assistentlärare vid Konstindustriskolan,Göteborg
(f.d. Slöjdföreningens skola Gbg)
1957-60 Slöjdföreningens skola,Göteborg
1955-57 Textilinstitutet,Borås