Representerad
Nationalmuseum,Röhsska museet,Gbg, Textilmuseet,Borås,
Statens konstråd, Kungliga vetenskapsakademien-Abisko Naturvetenskapliga station,
Silvia hemmet, Drottningholm, samt i ett flertal kommuner och landsting .
Stockholms konstråd
Folkets hus, Hallstavik


Offentliga uppdrag
2010 Bårtäcke, Öregrund och Gräsö församling
2010 Två stolor, Öregrund och Gräsö församling
1996 Längmanska kulturfonden
1990 Servicehus, kv. Cyrillus Vaxholm
1989 Boverket, Karlskrona
1979 Tegs sjukhem , Umeå
1977 Skolhagens skola, Täby,
1971 Rådhusrätten Västerås
1979 sjukhuskapell, Norrtälje


Övriga uppdrag
1979-1988 ledamot av Statens Konstråd

Stipendier
1977 Stockholms läns landstings kulturstipendium
1979,1992 o.1995 Konstnärsnämndens arbetsstipendium

Innehavare av statlig visningsersättningStipendier